Profile

reza farzinlo

Contact Details


Bio

مراحل ایمنی در اجاره کلایمر را جدی بگیرید

مرحله ورود و خروج از کلایمر را بررسی کنید
سبد کلایمر را شلوغ نکنید و هرگز در مقابل اجاره کلایمر درب تکیه نکنید!
در صورت بروز آتش سوزی از کلایمر استفاده نکنید
اگر اتفاقی افتاده است در کلایمر بمانید - آرام باشید و سعی نکنید پایین بیایید ! از خلاص کن اضطراری استفاده کنید و دستورالعمل های داده شده را از طریق تلفن اضطراری رعایت کنید و با شرکت تماس بگیرید (به یاد داشته باشید همانطور که در مورد بالابر نما بحث کردیم نباید سقوط کند). مردم کشته شده اند که سعی در خارج کردن کلایمرهای گیر کرده دارند و ناگهان این کلایمر "ناپایدار" شده است.

در کنار دیوارها بایستید و سبد کلایمر را تکان ندهید ، خونسردی خود را حفظ کنید ترمز اضطراری سبد را نگه خواهد داشت و شما با دستورالعمل های خلاص کن کلایمر میتوانید خود را به پایین برسانید و جای هیچ نگرانی نخواهد بود

در کلایمرهای سازه کلایمر ما کلایمرهای ساخت خود ایران ساخته و نصب می کنیم که به دلیل ایمنی و قابلیت اطمینان مشهور هستند. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید